นายกิตติ ชีวะเกตุ (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ยูเอซี โกล บอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และนายเสนธิป ศรีไพพรรณ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 840 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจเทรดดิ้งของ UAC เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ