เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเศษ จูงวัฒนา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP  และ นายมาร์ธินัส จาโคบัส สเตย์น,  (กลางขวา) Vice President (Head of Region South East Asia, India and Pacific of the Chassis Systems Business Unit) บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาติดตั้งแผง Solar Rooftop ขนาด 0.8 MW บนพื้นที่หลังคาโรงงานของ ZF Lemforder ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีนายพันธุ์รพี นพรัมภา (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และนายสิรฉัตร สมัยกุล (ขวา) Plant Manager บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมย์ในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาด และยังประหยัดต้นทุน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับลูกค้าได้ประมาณ เมษายน 2562

บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  ( ระยอง ) ของ WHA Industrial Development บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ โดยทาง ZF เล็งเห็นความสำคัญของประโยชน์ของพลังงานสะอาด (Clean Energy) และที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือทางธุรกิจเป็นอย่างดีระหว่าง WHA Industrial Development จึงเป็นที่มาในการใช้บริการด้านติดตั้ง Solar Roof Top กับ WHAUP ในครั้งนี้ “การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในโรงงานของเราอีกด้วย ” นายสิรฉัตร สมัยกุล ผู้จัดการโรงงาน ZF Thailand กล่าว

“WHAUP รับผิดชอบในด้านการลงทุนระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบ ดำเนินการด้านวิศวกรรมติดตั้งและก่อสร้าง ขอใบอนุญาต และการบำรุงรักษาให้อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ถึง 49% จากการใช้พลังงานในปัจจุบัน และสามารถช่วยชดเชยการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 550 ตันต่อปี นายมาร์ธินัส จาโคบัส สเตย์น, ZF Lemforder หัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและแปซิฟิคของ Chassis Systems กล่าว “นี่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเราอย่างเต็มที่และเรารู้สึกขอบคุณ WHA Industrial Development และ WHAUP เพื่อให้เรามีโอกาสในการปรับปรุงโรงงานของเราด้วยข้อตกลง” win-win ” ในครั้งนี้” เขากล่าวสรุป

“โครงการติดตั้งแผง Solar Rooftop ขนาด 0.8 MW บนหลังคาโรงงานของ บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นหนึ่งในแผนงานของบริษัทฯ ในการลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้กับบริษัทลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้ทยอยจ่ายไฟฟ้าไปแล้ว 9 โครงการ จำนวน 4.8 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและเตรียมลงนามสัญญาอีกประมาณ 10 เมกะวัตต์” นายวิเศษ กล่าว

WHAUP

เกี่ยวกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม WHA Group ทั้ง 9 แห่ง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ให้บริการอยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และให้บริการแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ส่วนธุรกิจพลังงานมีรวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และพลังงานทางเลือก

ธุรกิจหลักของ WHAUP ประกอบด้วย

* ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆของ WHA Group ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

* ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าหลายราย เช่น กลุ่มโกลว์ กลุ่มกัลฟ์ และกลุ่ม บี. กริม เพาเวอร์ รวมกำลังการผลิต กว่า 2,500 เมกะวัตต์

* ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 คาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ได้ภายในไตรมาส 4/2561 นี้ ขณะที่โครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2562

* ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ปัจจุบันมีการติดตั้ง Solar Rooftop บนพื้นที่หลังคาอาคารคลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกา โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.9 เมกะวัตต์ และเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาสสองของ ปี 2561 นอกจากนั้น WHAUP ยังมีโครงการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ และภายนอกนิคมฯ ที่สนใจติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน โดยในปี 2561 คาดว่า WHAUP จะมีการเซ็นสัญญาให้บริการ Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 10-15 เมกะวัตต์ และบริษัทตั้งเป้าการให้บริการ Solar Rooftop จำนวน 200 เมกะวัตต์ในอนาคต

เกี่ยวกับ ZF Lemforder

ZF เป็นผู้นำระดับชั้นนำของโลกทางด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับน้ำหนัก รวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันและเชิงปกป้อง บริษัทของเรามีพนักงานทั่วโลกราวๆ 140,000 คน ฐานการผลิตจำนวน 230 แห่งใน 40 ประเทศ ในปี 2560 ZF ทำยอดขายได้ถึง 36 พันล้านยูโร (ตัวเลขเบื้องต้น) ในแต่ละปีบริษัทได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะต่อยอดความสำเร็จของการออกแบบและผลิตสินค้านวัตกรรม โดย ZF ถือเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ผลิตสินค้าทางด้านยานยนต์ส่งมอบให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ZF เปิดโอกาสให้ยานยนต์ได้มองเห็น คิด และลงมือทำ ผ่านทางเทคโนโลยีที่ครบครัน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero) ซึ่งก็คือโลกแห่งการขับเคลื่อน ที่ปราศจากอุบัติเหตุและการปล่อยมลพิษ ด้วยผลงานที่ผ่านมามากมายของบริษัท ZF กำลังเดินหน้าการขับเคลื่อนและการให้บริการในภาคยานยนต์ รถบรรทุก และภาคอุตสาหกรรม

ฝ่ายตลาดหลังการขายของ ZF Group ให้การรับประกันสมรรถนะและประสิทธิภาพของยานยนต์ตลอดอายุการใช้งาน ด้วยโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมจาก ZF ซึ่งประกอบไปด้วยแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับ นวัตกรรมด้านดิจิทัล สินค้าและบริการที่ออกแบบได้ตามต้องการ ตลอดจนเครือข่ายการบริการที่มีทั่วโลก ZF จึงเป็นเพื่อนคู่คิดที่ทุกคนต้องการ และเป็นอันดับ 2 ในตลาดผลิตภัณฑ์อะไหล่ทดแทนระดับโลก