ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร​ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ​ และรับมอบนโยบาย

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ ถือเป็นหน่วยขึ้นการควบคุม ทางยุทธการในภารกิจการป้องกันชายแดนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเหล่าทัพในภารกิจต่างๆ ซึ่งในโอกาสนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ ได้จัดให้มีพิธีต้อนรับ ประกอบด้วย การตั้งแถวกองเกียรติยศ การวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจ​เอก​ เผ่า ศรียานนท์ และรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน​ และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

จากนั้นพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่​ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกับเหล่าทัพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศต่อไป และได้กล่าว ชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตำรวจตระเวนชายแดน ที่แสดงให้เห็นว่า ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ทุ่มเท​ และเสียสละ จนเป็นที่เชื่อมั่น แก่มิตรประเทศและประชาชน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี