เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้เขียนบทกลอนถึงการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ภูมิใจเมือง

แควน้อย ค่อยคล้อยค่อยไหล
เจียระไนน้ำพลอยพราวแสง
ส่องพืดภูเพียงกำแพง
ส่องแหล่งเรื่องราวเก่ากาล

แควใหญ่ ย่างใหญ่ ย่างช้า
ทุ่งท่า ผาใหญ่ ในย่าน
เลือดเมืองเนืองนองท้องสะพาน
จดจำตำนาน บ้านเมือง

แควน้อย แควใหญ่ ไหลล่อง
เป็นลำแม่กลองฟ่องเฟื่อง
สองฟากสองฝั่ง มลังมเลือง
ฝากเรื่องฝากราว ชาวชน

ภูมิเมืองกาญจน์ ภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์
ภูมิประวัติ ภูมิธรรม ตำนานต้น
งามเมือง งามน้ำ งามใจคน
ภูมิมณฑลทิพย์ประเทือง ภูมิเมืองกาญจน์

นี่ไม่ใช่แค่โรงงานกระดาษเก่า
เราจะฝากเรื่องเล่า ไว้เล่าขาน
ภูมิเมืองกาญจน์จักปรากฏ ได้จดจาร
ให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ ภูมิใจเมือง!