แสดงความยินดี :กลุ่มเพื่อนมิตรข้าราชการสำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมแสดงความยินดีกับ เบญญาภา​(กานต์) สมานุภาวิน ผู้ชำนาญงานฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหัวหน้างานรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดพร้าว เมื่อวันก่อน