นายนคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีต ส.ส. จ.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป ภายใต้ชื่อเรื่อง “คสช. ตั้งใจจะโกงการเลือกตั้ง? พวกคุณ ถึงกลัวการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของต่างชาติ” โดยระบุว่า “ผมถือว่าตนเองได้รับเกียรติจากศัตรูตัวจริงที่เริ่มเปิดเผยตัวตนออกมาคือ คสช. โดย พันเอกวินธัย สุวารี ในฐานะโฆษกของคสช. ที่ได้แถลงเมื่อวานนี้ว่า ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพราะคนไทยช่วยกันดูได้ อย่างอิสระเสรี องค์การจัดการการเลือกตั้ง กกต. ก็อิสระและเสรีสามารถดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเป็นธรรมได้ และพยายามชี้แจงให้คนไทยเห็นว่า หากต่างชาติมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียเกียรติภูมิ

ผมจึงอยากจะกราบเรียนต่อประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านว่า คสช คือแกนกลางสำคัญของฝ่ายเผด็จการ ที่มีตัวแทนในระบอบเผด็จการที่ประกอบด้วย นายทุน ขุนศึก ศักดินาอำมาตย์ ข้าราชการระดับสูง หลายคน กระบวนการยุติธรรมระดับสูงหลายคน องค์กรอิสระหลายคน หลายองค์กร บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัท รวมไปถึงนักการเมืองหลายคน หลายพรรค โดยพวกเขามีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน สมประโยชน์กัน เกื้อกูลกันและกัน ประกอบเป็นระบอบเผด็จการ เมื่อปล้นอำนาจรัฐได้สำเร็จพวกเขาก็แบ่งผลประโยชน์และตำแหน่งหน้าที่กัน เสพสุขอย่างอิ่มหมีพีมัน บนความทุกข์ยากลำบากของคนไทยส่วนใหญ่

เมื่อพวกเขาครองอำนาจมายาวนานเกือบ 5 ปี สิ่งที่พวกเขาสะสมและเตรียมพร้อมในการดำรงระบอบเผด็จการไว้จึงมีครบเครื่อง ทั้งเงินที่ได้มาจากการใชี้จ่ายงบประมาณเกือบ 20 ล้านล้าน แล้วได้เงินคอมมิชชั่นมาโดยไม่มีใครตรวจสอบ คาดว่าไม่น้อยกว่า แสนล้าน ที่จะถูนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งพรรคการเมือง ซื้อนักการเมือง ที่สนับสนุนให้ระบอบเผด็จการสืบทอดอำนาจต่อไป

ในส่วนข้าราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ พวกเขาก็ได้คัดสรรเอาคนที่พร้อมจะรับใช้ระบอบเผด็จการโดยไม่สนใจถึงประชาชนและประชาธิปไตย เพียงเพื่อให้ตัวเองได้เกียรติยศ เงินทองและอำนาจเป็นพอคอยประจบสอพลอพวกเผด็จการอย่างเดียว พวกเขาจึงต้องมีหน้าที่รับใช้และสนองตอบต่อคสช. ในลักษณะต่างตอบแทนและสมประโยชน์กัน พวกเขาส่วนใหญ่จึงเป็นพวกเดียวกันและเกื้อกูลกันและกัน ให้ระบอบเผด็จการดำรงอยู่ต่อไป ส่วนข้าราชการทหารตำรวจที่ดีๆก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้ามามีอำนาจ หรือตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่มีความยุติธรรม

ในขณะที่พรรคการเมือง และนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยก็ถูกพวกเขาใช้อำนาจรัฐเผด็จการ รัฐทหาร รัฐราชการ และกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงองค์กรอิสระ กล่าวหา จับกุม คุมขัง ฟ้องร้องดำเนินคดี ให้ติดคุกติดตะราง จนไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศเพื่อต่อสู้ในทางการเมืองเพื่อชาติและประชาชนในวิถีประชาธิปไตยได้

ที่สำคัญที่สุด นอกจากทุน และเครือข่ายรัฐ อำนาจรัฐที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว พวกเขาแม่นำ้5 สายโดยเฉพาะพวกเนติบริกรได้ออกกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คำสั่ง คสช. อย่างเลวร้ายต่อฝ่ายประชาธิปไตยขั้นสูงสุด เพื่อทำลายอำนาจประชาชนและระบอบประชาธิปไตยให้ย่อยยับ จนไม่อาจต่อกรกับระบอบเผด็จการของพวกเขาได้ แถมยังมีคะแนน ส ว. 250 คนที่พวกเขาแต่งตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรีเอาเปรียบแบบน่ารังเกียจที่สุด

แต่เมื่อพวกเขาบริหารบ้านเมืองมาเกือบ 5 ปี พวกเขาสร้างแต่ปัญหา สร้างแต่หนี้สินให้ประเทศและประชาชนเกือบ 7 ล้านล้าน สร้างแต่ความทุกข์ยากลำบากให้ประชาชน สร้างแต่ความเกลียดชังแบ่งแยกประชาชน ตามทฤษฎีแบ่งแยกแล้วปกครอง คะแนนนิยมของพวกเขาจึงตกต่ำไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
เพื่อให้พวกเขาสืบทอดอำนาจได้สำเร็จและรักษาสถานะของระบอบเผด็จการให้คงอยู่ต่อไป ก็จะต้องใช้ทุกวิถีทาง รวมไปถึงการโกงการเลือกตั้ง
เมื่อ คสช. แกนกลางของระบอบเผด็จการเปิดเผยหน้าตามา ก็เป็นการดีคนไทยจะได้เห็นภาพการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย กับ ฝ่ายเผด็จการ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เผด็จการ เมื่อพวกคุณเอาเปรียบทุกอย่าง ได้เปรียบทุกรูปแบบ หากว่าพวกคุณ ไม่เตรียมการโกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬาร พวกคุณจะกลัวการสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากต่างชาติทำไม หรือเป็นเพราะพวกคุณจะทำการโกงการเลือกตั้งโดยใช้อำนาจเงิน อำนาจรัฐ และทุกเครือข่ายเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง และสืบทอดอำนาจต่อไป หากมีต่างชาติมาสังเกตการณ์ การโกงการเลือกตั้งจะไม่สามารถทำได้โดยง่ายตามที่พวกคุณวางแผนไว้

ในหลายไประเทศที่เปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย เช่นเมียรม่า เขาก็เชิญชวนต่างชาติที่เจริญแล้วมาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ยอมรับ ทั่วโลกก็เครพการตัดสินใจของชาวพม่า แล้วหันกลับมาคบค้าสมาคม ทำให้การค้าการลงทุนเจริญรุ่งเรือง ดีวันดีคืนดี เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่เปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

แต่หาก คสช. รัฐบาลเผด็จการ พยายามกีดกัน ไม่ยอมให้นานาชาติเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก ประเทศไทยและคนไทยอาจจะประสบกับภาวะวิกฤตอย่างรุนแรง เกินกว่าที่พวกคุณจะรับผิดชอบได้ก็ได้

คืนอำนาจให้ประชาชนเสียดีกว่า เรามาสู้กันอย่างแฟร์ๆ ด้วยการตัดสินใจของคนไทยทั้งประเทศ และที่สำคัญรีบกลับกรม กอง ไปทำหน้าที่ที่ควรจะทำเสียจะดีกว่า อย่ามาทำลายประชาธิปไตย ทำลายอำนาจประชาชนเลย”

คสช. ตั้งใจจะโกงการเลือกตั้ง?พวกคุณ ถึงกลัวการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของต่างชาติ …

โพสต์โดย Nakorn Machim เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2018