นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารร่วมพิธี Kick Off ดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL แอปเดียวครบจบ รวมทุกบริการ ธอส. ไว้ในมือคุณ ซึ่งเริ่มเปิดให้ลูกค้าประชาชนดาวน์โหลดใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าประชาชนในการทาธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัลได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Dynamic Moving Bank โดยใน เฟสแรก GHB ALL สามารถให้บริการลูกค้าได้ 5 บริการ ประกอบด้วย 1.ชาระเงินกู้โดยหักบัญชี ธอส. และสร้าง QR Code เพื่อชาระเงินกู้ด้วย Mobile Application ธนาคารต่าง ๆ 2.ตรวจสอบสถานะสินเชื่อ 3.ด้านเงินฝาก (เช็คยอด/ดู statement) 4.โอนเงินภายในและต่างธนาคาร และ 5.สมัครและโอนเงินผ่าน PromptPay จากนั้น จะพัฒนาให้สามารถบริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2561 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งที่ App Store หรือ Play Store และลงทะเบียนใช้บริการที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์