ส.ก.ก้าวไกล เสนอ “กทม.” ตั้งคลินิกทำแท้งโดยใช้ยา

116

“ภัทราภรณ์” เปิดรายงานคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ กทม. ตั้งคลินิกยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย บริการหญิงอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ เน้นวิธีจ่ายยา พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัดกทม. เสนอรายงานผลการศึกษาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีข้อเสนอแนะคือ ให้ กทม. พิจารณาเปิดคลินิกให้บริการยุติการตั้งครรภ์แยกออกจากโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ห้วงเวลา หรือเปิดรับอัตราสูตินารีแพทย์เพิ่มเพื่อให้บริการโดยเฉพาะ หรือร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นที่มีแพทย์ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ในลักษณะที่ กทม. เป็นเจ้าภาพ โดยคลินิกดังกล่าวจะเปิดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ด้วยวิธีการใช้ยา เนื่องจากมีโอกาสสำเร็จสูง อัตราแทรกซ้อนต่ำ เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2-3 วัน

ขอให้ กทม. ประกาศรายชื่อสถานที่ให้บริการ พร้อมประชาสัมพันธ์​ว่า กทม. ยินดีให้บริการยุติการตั้งครรภ์ และให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกสถานะว่าจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยเท่าเทียมกัน และขอให้ กทม. จัดการอบรมสัมมนาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์และการทำความเข้าใจต่อการยุติการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทุกแห่งของ กทม.

ส.ก.บางซื่อ กล่าวว่า การยุติการตั้งครรภ์นั้นเป็นทางเลือกสุขภาพ มายาคติที่ฝังรากลึกของสังคมไทยว่าคนที่ยุติการตั้งครรภ์เป็นวัยรุ่นท้องไม่พร้อม มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ไปจนถึงการยุติการตั้งครรภ์ต้องทำกันในห้องมืด ๆ เลือดสาด ผิดศีลธรรม ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ข้อ ถือเป็นการประนีประนอม โดยคำนึงถึงอำนาจของฝ่ายบริหาร การทำความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปไกลของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ต้องการยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงทางเลือกสุขภาพอย่างสะดวกในราคาที่จับต้องได้

“การที่เราไม่มีการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่เพียงพอ ไม่ได้ทำให้การทำแท้งลดลง แต่เป็นการผลักภาระของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนไปหาทางเลือกเถื่อนที่อันตรายต่อชีวิตเท่านั้น ทั้งที่การเสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ดังนั้น ตนและคณะกรรมการวิสามัญฯ จึงหวังอย่างยิ่งว่าฝ่ายบริหารจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเท่าเทียมกันและไม่เมินเฉยต่อการมีอยู่ของพวกเขาใน กทม.” ภัทราภรณ์ กล่าว

จากนั้น นภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นตั้งคำถามว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ที่จะมาใช้บริการ ข้อเสนอให้ กทม. ตั้งคลินิก จะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ภัทราภรณ์ กล่าวชี้แจงว่า คลินิกที่ตนและคณะกรรมการเสนอให้ กทม. มีเงื่อนไขการให้บริการแก่หญิงที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งมีโอกาสสำเร็จสูง โดยสถิติระบุว่าประมาณ 90% การยุติการตั้งครรภ์สำเร็จได้ด้วยการใช้ยา ดังนั้นคลินิกดังกล่าวจะเน้นการจ่ายยาเป็นหลัก

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #สภากทม. #พรรคก้าวไกล #ภัทราภรณ์เก่งรุ่งเรืองชัย #การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย