ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2561 โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

พลตำรวจเอกจักรทิพย์ กล่าวว่า วาระการประชุมวันนี้มีวาระเพื่อทราบ และมีวาระเพื่อพิจารณา 5-6 วาระ มีวาระที่สำคัญเรื่องการกำหนดตำแหน่ง กองบังคับการถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และเรื่องที่ 2 คือ การขยายกรอบระยะเวลาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2561 ออกไปเป็นวันที่ 30 กันยายนนี้ จากเดิมจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม เนื่องจากติดขั้นตอนของกฎหมายในการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้มีรายงานว่า กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ นั้นมีผู้บังคับการเป็นหัวหน้าหน่วย โดย เป็นการยกระดับ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ หรือคอมมานโดกองบังคับการปราบปราม ขึ้นเป็น กองบังคับการ ตั้งกองกำกับการเพิ่มขึ้นมา 10 กองกำกับการ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คู่ขนานไปกับการกำหนดตำแหน่ง โดยในตำแหน่งผู้บังคับการ ระดับชั้นนายพล นั้นจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ทั้งนี้หากแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ ก็จะแต่งตั้ง ผบก.ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ในวาระแต่งตั้งนายพลประจำปี 2561 พร้อมกับตำแหน่งอื่นๆ