ยุบแผงค้าย่านสุขุมวิท ทำสวนหย่อม ลดปัญหาฝุ่นจิ๋ว

79

ยุบแผงค้าปากซอยสุขุมวิท 103 และหน้าจุดจอดรถรุ่งเรืองทัวร์ริมถนนเทพรัตน เล็งปั้นสวนหย่อมข้างโครงการวันอุดมสุข เตรียมปลูกต้นลำพูท่าน้ำวัดบางนานอก จับตาฝุ่นจิ๋วแพลนท์ปูนเอ็มคอนกรีต ชมคัดแยกขยะไบเทคบุรีเขตบางนา

(2 ก.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางนา ประกอบด้วย

ตรวจการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน บริเวณปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ผู้ค้า 124 ราย และพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน ซอยสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุขเลขคี่และเลขคู่) ผู้ค้า 71 ราย ที่ผ่านมาเขตฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจร ทั้งนี้ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ เขตฯ จึงได้ออกประกาศห้ามขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 103 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จากนั้นตรวจพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณหน้าจุดจอดรถรุ่งเรืองทัวร์ ถนนเทพรัตน (ขาออก) ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ กวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำเข้ามาในทางเท้า ขอความร่วมมือผู้ค้าร่วมกันล้างทำความสะอาดทางเท้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณายกเลิกจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย โดยให้ย้ายเข้ามาทำการค้าอยู่ในจุดที่เขตฯ กำหนดไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ปัจจุบันเขตฯ มีพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน จำนวน 6 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 214 ราย ได้แก่ 1.ปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) รวมผู้ค้า 124 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-18.00 น. ผู้ค้า 87 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 18.00-23.00 น. ผู้ค้า 37 ราย 2.ถนนสรรพาวุธ (หน้าองค์การแก้วเดิม) ผู้ค้า 22 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-21.00 น. 3.ปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) รวมผู้ค้า 13 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-21.00 น. ผู้ค้า 3 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 14.00-21.00 น. ผู้ค้า 10 ราย 4.ปากซอยสุขุมวิท 66/1 ผู้ค้า 22 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-21.00 น. 5.หน้าเดอะเครน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา รวมผู้ค้า 13 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-10.00 น. ผู้ค้า 4 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 14.00-20.00 น. ผู้ค้า 9 ราย 6.หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนา รวมผู้ค้า 20 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-10.00 น. ผู้ค้า 15 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 14.00-21.00 น. ผู้ค้า 5 ราย ซึ่งในปี 2567 เขตฯ ดำเนินการยกเลิกจุดทำการค้า จำนวน 2 จุด 1.ปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ผู้ค้า 124 ราย 2.ถนนสรรพาวุธ (หน้าองค์การแก้วเดิม) ผู้ค้า 22 ราย (ยกเลิกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567) ส่วนพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 7 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 193 ราย ได้แก่ 1.ซอยสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุขเลขคี่) รวมผู้ค้า 49 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-09.00 น. ผู้ค้า 18 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 10.00-23.00 น. ผู้ค้า 31 ราย 2.ซอยสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุขเลขคู่) ผู้ค้า 22 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-24.00 น. 3.ถนนสรรพาวุธ ฝั่งซ้ายหน้าวัดบางนานอก ผู้ค้า 13 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-12.00 น. 4.ถนนสรรพาวุธ ท่าน้ำวัดบางนานอก ผู้ค้า 12 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 05.00-16.00 น. 5.ซอยเพี้ยนพิน ผู้ค้า 26 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 16.00-20.00 น. 6.ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ผู้ค้า 47 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-21.00 น. 7.ถนนเทพรัตน (ขาเข้า) ผู้ค้า 24 ราย ช่วงเวลาทำการค้า 06.00-10.00 น. ซึ่งในปี 2567 เขตฯ ดำเนินการยกเลิกจุดทำการค้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.ถนนเทพรัตน (ขาออก) ผู้ค้า 6 ราย 2.ถนนสรรพาวุธ ซอย 2 (เลียบด่วน) ผู้ค้า 14 ราย (ยกเลิกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิก 2 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุขเลขคี่) ผู้ค้า 49 ราย 2.ซอยสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุขเลขคู่) ผู้ค้า 22 ราย

สำรวจสวน 15 นาที สวนหย่อมข้างโครงการวันอุดมสุข (สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข) ถนนสุขุมวิท พร้อมทั้งติดตามการปลูกต้นลำพูในท่อ ค.ส.ล.เก่า บริเวณท่าน้ำวัดบางนานอก  เขตฯ มีสวน 15 นาที (สวนเดิม) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.สวนบึงในฝัน สวรรค์บางนา พื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา โดยได้ปลูกเสริมต้นทองอุไร ต้นหูกระจง จัดสวนหย่อมและมุมพักผ่อน เพิ่มลานกีฬา สนามเปตอง สนามตะกร้อ จุดถ่ายรูปและนั่งเล่นริมบึง 2.สวนหย่อมใต้ทางด่วนสี่แยกบางนา พื้นที่ 8 ไร่ 18 ตารางวา เป็นพื้นที่ของการทางพิเศษฯ โดยเขตฯ ได้ปลูกเสริมต้นทองอุไร ปลูกไม้ดอก ปรับพื้นที่ทางเดินและปูตัวหนอน  สวน 15 นาที (สวนใหม่) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.สวนหย่อมประติมากรรมสี่แยกบางนา (ควายเหล็ก) พื้นที่ 1,060 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ดินของกรมทางหลวง เขตฯ ได้ปลูกเสริมต้นทองอุไร ต้นชะแมบทอง ต้นประดู่ ต้นเข็มพิษณุโลก จัดวางเก้าอี้นั่ง 2.สวนหย่อมคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 พื้นที่ 520 ตารางเมตร เขตฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปูหญ้า ประดับภาพวาดตามแนวรั้วทางเดินริมคลอง 3.สวนหย่อมโครงการดาดฟ้าลาซาล ถนนสุขุมวิท 105 พื้นที่ 640 ตารางเมตร เขตฯ ได้ประสานโครงการฯ จัดทำสวน ดำเนินการแล้วเสร็จ 4.สวนหย่อมข้างโครงการวันอุดมสุข (สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข) พื้นที่ 128 ตารางเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ 5.สวนหย่อมท่าน้ำสรรพาวุธ พื้นที่ 208 ตารางเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบสวน 6.สวนหย่อมภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง  ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในสวนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แพลนท์ปูนบริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ในโครงการบางกอกมอลล์ ถนนเทพรัตน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดูแลทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ตรวจสอบเครื่องพ่นละอองน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบหมายให้เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ อาทิ ประเภทสถานประกอบการ/โรงงาน 5 แห่ง ประเภทแพลนท์ปูน 8 แห่ง ประเภทตรวจวัดควันดำสถานที่ต้นทาง 13 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ไบเทคบุรี ถนนเทพรัตน มีประชาชนใช้บริการ 1,000 คน/วัน เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ปี 2566 วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล ตั้งวางถังขยะตามพื้นที่ทั่วไปทุกจุด นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปพักตามจุดที่กำหนดแต่ละโซนและชั่งน้ำหนัก รวบรวมขยะรีไซเคิลทั้งหมดไปไว้ที่โรงคัดแยกหลัก 2.ขยะอินทรีย์ ตั้งวางถังขยะตามจุดที่กำหนด (ห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร ศูนย์อาหาร Coffee Break Lunch) เก็บรวบรวมไปไว้ที่จุดพักขยะ ประสาน Supplier เข้ามารับตามกำหนด 3.ขยะอันตราย แต่ละหน่วยงานมีจุดจัดเก็บเฉพาะ เมื่อครบกำหนดจะรวบรวมและแจ้งยอด QSHE ให้ทราบ รวบรวมไปไว้ที่จุดรับขยะอันตราย แจ้งเขตฯ จัดเก็บ 4.ขยะทั่วไป เมื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลออกแล้ว จะมัดปากถุงขยะทั่วไป นำไปทิ้งที่จุดรวมขยะในโซนที่กำหนด เจ้าหน้าที่ขนถ่ายจะนำถังขยะขนาด 1 คิวรองรับไว้ เมื่อขยะเต็มจะนำถังใหม่มาวางรองรับ และนำถังที่เต็มออกจากจุด รวบรวมไว้ที่จุดพักขยะหลัก เขตฯ จัดเก็บ สำหรับปริมาณขยะมีดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 17,809 กิโลกรัม/เดือน หลังคัดแยก 14,058 กิโลกรัม/เดือน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 3,751 กิโลกรัม/เดือน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 5,825 กิโลกรัม/เดือน

ในการนี้มี นางประภัสสร จำนงบุตร ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางนา สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #เศรษฐกิจดี