‘ผู้ว่าฯชัชชาติ’ต้อนรับทูตเวียดนามในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ หารือขยายความร่วมมือระดับเมืองในอนาคต

65

(2 ก.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายฝั่ม เหวียต หุ่ง (H.E. Mr. Pham Viet Hung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย และหารือความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องและความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

สำหรับประเด็นหารือในวันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และจังหวัดเถื่อ เทียน เว้ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งมีการติดต่อและดำเนินความร่วมมือต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่น การเดินทางเยือน การประชุม การท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ด้วยความคล้ายคลึงกันระหว่างไทยและเวียดนาม จึงอาจพิจารณาขยายความร่วมมือระดับเมืองเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในเวียดนามและการลงทุนของภาคธุรกิจเวียดนามในไทย แผนการดำเนินงานระยะยาวของเวียดนาม เช่น การพัฒนาการจราจรระบบรางในเขตเมือง การพัฒนาการศึกษาเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรคนรุ่นใหม่จำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เชิญชวนทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

สำหรับคณะของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ ประกอบด้วย นางสาวเงวียน ถิ ถาญ ญาญ (Ms. Nguyen Thi Thanh Nhan) เลขานุการเอก หัวหน้าฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ นายอืง จ้อง เคืยม (Mr. Ung Trong Khiem) เลขานุการเอกฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวกทม #ชัชชาติสิทธิพันธุ์