ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งระดับ รองผู้บังคับการ (รองผบก.) ถึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.) ประกาศในบันทึกข้อความ ลงวันที่ 16 สิงหาคม ลงนามโดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ใจความว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงการแต่งตั้งระดับผบก.- จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผบ.ตร.วาระประจำปี 2561 จึงประกาศลำดับความอาวุโสเพื่อใช้ในการแต่งตั้งและหากเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่องต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองทะเบียนพล เพื่อทบทวนภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส นั้น กำหนดการแต่งตั้งตามหลักอาวุโส ให้ถือว่าผู้ที่มีมีคุณสมบัติ และมีรายชื่อประกาศในประกาศลำดับอาวุโสของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือว่ามีความอาวุโส ตามหลักอาวุโส สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามอาวุโส ในสัดส่วนร้อยละ 33

สำหรับประกาศดังกล่าวในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองจเรตำรวจแห่งชาติ มีผู้มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักอาวุโส 9 นาย โดย อาวุโส 6 ลำดับแรก คือ พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำตร.(สบ.9) พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผบ.ตร. ตามลำดับ

ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.หรือรองจเรตำรวจแห่งชาติ 28 ราย โดย อาวุโส 6 ลำดับแรก คือ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร.พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ จเรตำรวจ พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร จเรตำรวจ พล.ต.ท.สุรพล พินิจชอบ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 และพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผบช.นรต.)

ระดับรองผบช. มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบช. 128 ราย โดยอาวุโส 10 อันดับแรก คือ พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รองผบช.ภ.8 พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผบช.ภ.5 พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช รองผบช.ก.พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รองผบช.ส. พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผบช.กมค. พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รองผบช.ภ.2 พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกสเถียร รองผบช.ปส. พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รองผบช.ก. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รองผบช.ก.และ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รองผบช.ภ.3

ขณะที่ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (รองผบช.ทท.) นายตำรวจที่เป็นที่จับตามากที่สุดในวงการสีกากี หลังตลอดปีที่ผ่านมาได้รับการผลักดันให้ทำผลงานมากมายในช่วงนี้และถูกคาดการณ์ว่าจะได้รับการสนับสนุนแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการ ในตำแหน่งสำคัญ ข่าวสะพัดว่าตีตราจองเก้าอี้ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) นั้น อยู่ในลำดับอาวุโส ที่ 123

ขณะที่ระดับ ผบก. มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ รองผบช. ทั้งสิ้น 166 ราย โดย 3 ลำดับแรก คือ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบก.สสท. พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ ผบก.ศสป. พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผบก.ประจำผบช.ก.

สำหรับระดับรองผบก. มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบก. ทั้งสิ้น 486 ราย

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งระดับ รองผู้บังคับการ(รองผบก.) ถึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.)