นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และเยาวชน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวชี้แจงกรณี น.ส. รัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม.พรรค ปชป. และเครือข่ายสตรีเสนอข้อเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ เกี่ยวกับการสมัครบุคคลธรรมดาเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งระบุว่า พนักงานสอบหญิงลาออกจากราชการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องแบกรับภาระหน้าที่ทางครอบครัวและความรับผิดชอบอื่นๆที่หนักกว่าพนักงานสอบชาย ทำให้ต้องรับพนักงานสอบชายมากกว่า นางทิชา ระบุว่า “🚔 เข้าใจว่ามีปัญหาเชิงระบบ เชิงโครงสร้าง
และวัฒนธรรมองค์กรซ้อนทับกันในองค์กรตำรวจมากมาย

การพูดเป็นท่อนๆ ก้อนๆ
จึงไม่ต่างจากการใช้อคติ ใช้ทัศนะเก่าๆ ตีความ

ยิ่งพูด ยิ่งสะท้อนความอับจนทางปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาทั้ง
• ภายในองค์กร
• หรือที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

รวมถึง …
เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของโลก
เอาแค่มิติที่เกี่ยวข้อง เช่น
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ
โฆษกก็สอบตกแล้ว ‼️

โลกพลวัตร …
แต่ คนบางตำแหน่ง บางอาชีพ ไม่พลวัตร
น่าอับอายซ้ำซาก ‼️

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2118620318211679&id=100001911932080