“อัคร”  สร่างสถิติ สส.อายุน้อยสุดขึ้นเวทีสรุปผลประชุมรัฐสภาโลก

502
Monday 26 March, 2024. IPU/Pierre Albouy

วันที่ 30 มี.ค. กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิส นายอัคร ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จ.เพชรบูรณ์   เขต 6 ในฐานะสมาชิกรัฐสภาไทย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสส.นานาชาติ ขึ้นอภิปรายสรุปผลการประชุมรัฐสภาโลกครั้งที่ 148 โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่านำไปสู่จะผลักดันการทำงานเพื่อให้เกิดสันติสุขและยกระดับด้านสุขอนามัย ของคนทุกกลุ่มเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทั้งโลก

ทั้งนี้นายอัครถือว่าเป็น ตัวแทน ส.ส.ที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้ขึ้นอภิปรายสรุปผลการประชุมรัฐสภาโลก

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #อัครทองใจสด #ประชุมรัฐสภาโลกครั้งที่148 #พปชร.