ปปส.ภ.2 ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย

163

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.ท.ภาณรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 2 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ภายใต้ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานแถลงข่าว เปิดเผยว่า ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย เป็นปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ ชุมชน และใช้แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ลดความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้กำหนดให้มีปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด Quick win มุ่งเน้นสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คือการลดความรุนแรงจากจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าประเทศ และการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในชุมชน จึงเป็นที่มาของยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก ป.ป.ส. ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข มหาดไทย สำนักอนามัย พัฒนาชุมชน กรมคุมประพฤติ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อจัดการผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และนำผู้เสพ หรือผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดหรือจากสาเหตุอื่น เข้ารับการบำบัดรักษา และจะดำเนินการในทั่วประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน

ด้าน น.ส.พรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 2 เผยว่า การกำหนดเป้าหมาย เป็นการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกเป้าหมายจากการร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 และข้อมูลในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด แต่ละเป้าหมายมีความสำคัญ ทั้งเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีพฤติการณ์อย่างต่อเนื่องและผู้เสพที่มีความเสี่ยงพัฒนาเป็นผู้ค้ารายย่อย จากผลการปฏิบัติการห้วงวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้ ผลปฏิบัติการ จำนวน 153 เป้าหมาย สามารถตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 3,347 เม็ด ไอซ์ 30.88 กรัม คีตามีน 0.045 กรัม อื่นๆ อาวุธปืน จำนวน 8 กระบอก พบผู้เสพ/ผู้ติด จำนวน 79 ราย และนำตัวเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 3 ราย ดำเนินคดีกับผู้ค้า/ผู้จำหน่าย จำนวน 45 ราย และยึด/อายัดทรัพย์สิน 3 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 771,000 บาท

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปสภ2