โฆษก ตร.ยันไม่มีระเบียบห้ามตำรวจประกวดนางงาม

122

โฆษก ตร.ยันไม่มีระเบียบห้ามตำรวจประกวดนางงาม  แต่ต้องไม่กระทบเวลางาน โยนต้นสังกัดชี้แจงกรณี ผู้กองแคท

วันที่ 7 ก.พ.67 ที่ ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณี ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท ตำรวจหญิงสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสาร และงานพิธีการด้านต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินสายประกวดนางงามจนสังคมวิพากษวิจารณ์ว่า กรณีดังกล่าวอยู่ที่ต้นสังกัดที่ต้องควบคุมกำกับดูแลอยู่แล้ว หากมีการไปประกวดก็ต้องดูว่ามีการลาหรือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การมอบหมายหน้าที่ต้องไม่ให้เสียหายต่อราชการตำรวจ ซี่งย้ำว่าตรงนี้ต้นสังกัดจะต้องเป็นคนตรวจสอบควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติและการมอบหมายหน้าที่ลักษณะงาน ยอมรับว่าในระเบียบไม่มีข้อห้ามชัดเจนว่าไม่ให้ประกวดนางงาม แต่จะเป็นระเบียบลักษณะกว้างๆไม่ให้ประพฤติหรือไปกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสีย เช่น การประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม ทุกอย่างมีกฎระเบียบวินัยกำหนดไว้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการสังกัดใดก็จะมีระเบียบอยู่แล้วหากพบว่ามีพฤติกรรมการใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปตักเตือนหรือตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องวินัย

โฆษก ตร.กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการได้หรือไม่นั้น ไม่ขอพูดเฉพาะเจาะลงว่าเป็นบุคคลใดแต่การดำเนินการจะต้องไม่กระทบกับเวลางานราชการ ต้องมีการลาที่ถูกต้องซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องคอยกำกับดูแล

ทั้งนี้ กรณีของผู้กองแคทที่ผ่านมามีจะมีเรื่องที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้งนั้น เห็นว่าจะต้องพูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชาดูว่าเป็นอย่างไร มีการกระทำหรือความประพฤติแบบไหนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องพิจารณาก่อน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ผู้กองแคท #ประกวดนางงาม