จับตาบ่ายนี้! “นายกฯ”ถก ก.ตร.คลอดกฎเหล็กแต่งตั้งนายพลสีกากีวาระเดือน เม.ย.

140

วันนี้ (29 ม.ค.) มีรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567 ในเวลา 14.00 น. วันที่ 29 มกราคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับวาระที่น่าสนใจ อาทิ รายงานการดำเนินการของอนุฯ ก.ตร. คณะต่างๆ ,การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ
ได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ…. ,ร่างข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. , ขออนุมัติให้ ตร.นำข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566 มาบังคับใช้ในการแต่งตั้งโดยอนุโลม และ ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้ราชการตำรวจ พ.ศ…..

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #เศรษฐา #กตร “แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ