ที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความเห็นถึงกรณีที่ประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบ 5 รายชื่อว่าที่กกต. ว่า ตนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ กกต. ชุดใหม่ทั้ง 5 คน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. โดยขั้นตอนต่อไปทั้ง 5 คน ต้องไปลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่ง จากนั้นว่าที่กกต.ทั้ง 5 คนก็ต้องมาประชุมเพื่อเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน กกต. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทางประธาน สนช. ก็จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการเตรียมงานของสำนักงานฯ ขณะนี้เราได้เตรียมงานไว้รองรับกกต.ชุดใหม่ไว้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่า จะเป็นระเบียบ ประกาศ วัสดุอุปกรณ์ เชื่อว่า การทำงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อีกทั้งพนักงาน ผู้บริหารของสำนักงานฯก็มีประสบการณ์การทำงานมาก เชื่อว่าจะช่วยทำงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ให้อำนาจและเครื่องมือ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงอยากฝากให้ กกต. ชุดใหม่ ศึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุด ทั้งนี้สำหรับว่าที่ กกต. ใหม่ 2 ท่านที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เท่าที่เคยร่วมงานกันมาเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง ส่วนท่านอื่นๆที่เหลืออีก 3 ท่านไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว ทุกท่านล้วนมีความสามารถ มีประสบการณ์การทำงาน เชื่อว่า จะทำงานได้โดยไม่มีปัญหา ขอให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สบายใจได้

“อยากฝากทุกคนที่มาทำหน้าที่เป็น กกต. ขอให้อดทน อดกลั้น  ทำงานโดยยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก มีความเป็นกลางทางการเมือง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ประจักษ์ ต้องศึกษาข้อกฎหมายเยอะๆ เพราะเรามาอยู่ตรงนี้มีผู้ส่วนได้ ส่วนเสียมาก หากเราไม่เป็นกลางก็จะเจ็บตัวได้” นายศุภชัย กล่าว

นายศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ขณะนี้จะได้รายชื่อว่าที่กกต.เพียง 5 คน ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน ส่วนอีก2คนที่จะต้องมีการสรรหาใหม่นั้น เห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมการสรรหาจะใช้ดุลยพินิจว่าควรใช้วิธีทาบทามหรือไม่ ส่วนตัวไม่ขอให้ความเห็น แต่อย่ามองว่า 2 คนที่จะเข้ามาทีหลังจะกลายเป็นปลา 2 น้ำ เพราะเข้ามาภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน อีกทั้งจะมองว่าเป็นปลา2น้ำไม่ได้เพราะอนาคต กกต.ก็เกษียณไม่พร้อมกัน ทำให้ต้องมีการสรรหาเข้ามาใหม่อยู่ดี