“ชัชชาติ”ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป-กทม.ประดับดอกไม้สีเหลืองกว่า1.8แสนต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

376

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(5 ธ.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 189 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะละภัฎ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีและทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 53 ตามประวัติศาสตร์ไทย ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้วยพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนสวรรคต เป็นประมุขแห่งรัฐที่ครองราชย์ยาวนานมากที่สุดตลอดกาลในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปเอเชีย กระทั่งสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาในราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี 126 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดตลอดกาลอันดับที่ 3 ของโลก

กทม. ประดับดอกไม้สีเหลืองกว่า 184,740 ต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เก็บภาพประทับใจได้ตลอดเดือนธันวาคมนี้

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้จากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เมืองโดยการตั้งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับโทนสีเหลืองและอื่น ๆ จำนวนกว่า 184,740 ต้น ได้แก่ ดาวเรือง ดาวเรืองฝรั่งเศส สร้อยไก่ แพงพวยฝรั่งคละสี บานชื่นแคระ บลูซัลเวีย พิทูเนียคละสี ไม้ประดับต่างๆ เช่น เอื้องหมายนาดอกสีแดง เตยด่าง คริสติน่า พุดศุภโชค และหมากเหลือง กว่า 2,600 กระถาง ณ บริเวณสถานที่สำคัญและถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานพระราชวังดุสิต ซุ้มและเกาะกลางถนนราชดำเนินตลอดสาย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าและดินแดง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมกับภูมิทัศน์ที่สวยงามและเก็บภาพความประทับใจในโอกาสนี้ได้ตลอดเดือนธันวาคม 2566

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์