ไทย-ญี่ปุ่นจับมือขยายตลาดเกษตร

236

“รมว.ธรรมนัส” หารือ ออท.ญี่ปุ่น ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาภาคเกษตร เตรียมขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ หารือร่วมกับ นายนะชิดะ คะสุยะ
(H.E. Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการหารือในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยกระดับความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกล้วยหอม ซึ่งภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่ให้สิทธิพิเศษการยกเว้นภาษีนำเข้ากล้วยจากประเทศไทย 8,000 ตันต่อปี แต่ที่ผ่านมายังใช้สิทธิไม่เต็มโควตา รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อทุ่นแรงงานคน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยินดีส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – JAPAN Midori Cooperation Plan) นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯสนใจในการพัฒนาสินค้าประมงและประสงค์จะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเชิญประเทศไทยเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2570 (International Horticultural Expo 2027) ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มี.ค. – 26 ก.ย. 70 โดย ร.อ.ธรรมนัสได้มอบหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประสานงานกับฝ่ายญี่ปุ่น พร้อมทั้งขอเชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ในปี 69 และงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา ในปี 72 ด้วย

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยระหว่างปี 63-65 การค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,856,311 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 164,324 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.85 ของมูลค่าการค้ารวมสินค้า สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่นในปี 66 (ช่วงเดือนม.ค-มี.ค) มีมูลค่าการส่งออก 38,446 ล้านบาท โดยมีสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) เนื้อไก่ 2) เนื้อสัตว์ปีก็แช่แข็ง 3) อาหารสุนัขหรือแมว 4) ปลาทูนากระป๋อง 5) ยางแผ่นรมควัน 6) กุ้งปรุงแต่ง 7) ยางธรรมชาติ (TSNR) 8) ข้าว 9) กุ้งอื่น ๆ แช่แข็ง และ 10) เนื้อสัตว์อื่น ๆ หรือแมลงปรุงแต่ง ส่วน.สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่น 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) ปลาซาร์ดีนแช่แข็ง 2) ปลาแมคเคอเรลแช่แข็ง 3) ปลาแอลบาคอร์แช่แข็ง 4) ปลาสคิปแจ็คแช่แข็ง 5) ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 6) เนื้อโคกระบือแช่แข็ง 7) อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้ 8) ปลาทะเลอื่นๆ สดหรือแช่เย็น 9) ปลาปรุงแต่งที่ใช้แทนคาร์เวียร์ และ 10) ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ แช่แข็ง

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว