ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี​ พล.ต.ต. ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุณ​ สุรศักดิ์มนตรี จาก พล.ท. สมศักดิ์ สรไชยเมธา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ในฐานะผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เวียนมาบรรจบในปีนี้ โดยในโอกาสดังกล่าว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดให้มี พิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน และคนในชาติสืบไป ซึ่งในงานดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดร.สุทธิพงษ์ โมราวรรณ ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเขิดชูเกียรติคุณ ด้วย