ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลและกองสวัสดิการสังคมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รว.จ.ประจวบคีรีขันธ์​ พื้นที่ อ.หัวหิน,ชป.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ พท.หัวหิน นำโดย จ.ส.อ.สมพร หงห์ทอง ร่วมกับ นายเจษฦา ทวีกาษจณ์ รองนายกเทศบาลบ้านหนองพลับ และ น.ส.หนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลบ้านหนองพลับ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้และนำถุงยังชีพ พร้อม น้ำดื่ม ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ​ได้รับการบริจาคจาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา​ “ชมรม​ FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” และประธาน​ “มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ” มอบให้ จำนวน 2 ราย รายละ 1 ชุด ดังนี้

1.นายสำฤทธิ์ แย้มไพฑูรย์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 313 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์​ ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว อยู่กับภรรยาซึ่งรับจ้างและทำการเกษตรในครัวเรือนเลี้ยงชีพ
2.นางสุทิน พรหมเชื้อ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 206 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์​ เลี้ยงชีพด้วยเกษตรในครัวเรือน และทำสับปะรดกวน อยู่กับหลาน 4 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทำไร่ ซึ่งต่างก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ

ทั้ง 2 ครอบครัวแม้จะประสบปัญหากับความยากไร้ แต่ก็หาเวลาร่วมกิจกรรมทำความดีอยู่เสมอ ได้แก่ จิตอาสาต่างๆในพื้นที่