นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวให้ความเห็นในกรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ตามอำนาจรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 ว่าจะออกมาขัดหรือแย้งกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปัจจุบัน) หรือไม่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่ารธน.ปี 2560 มีศักดิ์สูงกว่า รธน.(ชั่วคราว)ปี 2557 หากคำสั่งคสช.ที่อ้างม.44 ออกมากระทบหรือขัด กับสิทธิของประชาชนตามรธน.ปี 2560 ชี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะคุ้มครองคำสั่งคสช.หรือจะคุ้มครองสิทธิของประชาชน

“เรื่องนี้ นักวิชาการทางกฎหมาย รวมทั้งนักกฎหมายมหาชน ควรออกมาแสดงความเห็น แต่น่าเสียดายในเมืองไทย นักวิชาการ นักกฎหมาย ปากดีกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ควรยุบคณะนิติศาสตร์ กับคณะรัฐศาสตร์ในเมืองไทย ให้นักศึกษาไปเรียนในประเทศลาวน่าจะประเทืองปัญญากว่า” กล่าวโดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ