นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) บริการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้านแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 37,600 คน ในการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ และเสริมสภาพคล่อง ด้วยบริการการรวบหนี้ดอกเบี้ยสูงจากที่อื่นมาไว้ที่เดียว ผ่อนสบาย ๆ แบบลดต้นลดดอก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 7.99% ต่อปี (จากปกติ 25% ต่อปี สำหรับสินเชื่อทั่วไป) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,500,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน พร้อมโซลูชันทางการเงินที่ช่วยบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ตอกย้ำการเป็นธนาคารที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้านให้กับพนักงานเงินเดือนได้อย่างแท้จริง

• จากภาพซ้ายไปขวา
นายปิยชน โพธารมย์ ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารงานขายและเครือข่ายการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต และ นางสาวสมสวาท ลิขิตปรีดา หัวหน้าบริหารกลุ่มลูกค้าเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 1 ทีเอ็มบีธนชาต