พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการผ่อนปรนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานว่า การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายได้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดประมาณ 2 ล้านคน ในจำนวนนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติอีก 7-8 แสนคน ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้แต่เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ทำให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จึงเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาตรา 44 ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวต่อว่า การขยายเวลาดังกล่าวจะให้มีผลครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มบัตรสีชมพู กลุ่มประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ และกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ส่วนความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่…) พ.ศ… นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขในรายละเอียด เพื่อให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนปรนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 แล้ว การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศจะเป็นไปตามแนวทางที่ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กำหนดไว้ต่อไป