กคช.เร่งซ่อมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1

118

การเคหะแห่งชาติแจงเร่งซ่อมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G) ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ชี้แจงกรณีนายกัณตภณ ดวงอัมพร หรือ แรมโบ้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการเคหะแห่งชาติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา กรณีปัญหาน้ำรั่วซึมในห้องพักอาศัยมากกว่า 80 ห้อง ภายในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G) ทำให้ผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อนว่า การเคหะแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ตนได้มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566เพื่อสำรวจรอยร้าวและความเสียหายภายนอกอาคารโดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนการซ่อมแซมแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นคำร้องแจ้งต่อสำนักงานเคหะนครหลวงดินแดง 1 เพื่อเข้าสำรวจภายในห้องพักอาศัยและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นในทันที

สำหรับแนวทางการซ่อมแซมห้องพักอาศัยและตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การซ่อมแซมภายในห้องพักอาศัยตามแนวรอยต่อที่น้ำรั่วซึม ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไป บางส่วนแล้ว 2. การซ่อมแซมภายนอกตัวอาคาร การเคหะแห่งชาติจะเร่งเข้าซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

#Thaitabloid