กรุงไทยปลื้ม WE CARE คว้า “สุดยอดประสบการณ์บริการแห่งปี” จากเวที Asian Experience Awards 2023

220

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัล Thailand Service Experience of The Year สาขาประสบการณ์บริการลูกค้าแห่งปี (Service Experience of The Year) จากเวที Asian Experience Awards 2023 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยนิตยสาร Asian Business Review ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของบริการ WE CARE ที่ธนาคารพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าที่สาขาธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ รวมถึงบริการ WE CARE ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่ใช้บริการผ่านสาขา โดยลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านช่องทาง QR Code กรณีลูกค้าพบปัญหาหรือไม่พึงพอใจบริการ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารสาขาแบบเรียลไทม์ โดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ที่เป็นซูเปอร์แอปฯ ของพนักงานกรุงไทย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนจากจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ลดลง 28% คะแนนความพึงพอใจและดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS Score) เพิ่มขึ้น 15% อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถชมเชยพนักงานสาขา เมื่อพึงพอใจการให้บริการ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ ยกระดับประสบการณ์และบริการในสาขา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น