วันที่ 28 ธ.ค. 2560 นายราเมศ รัตนะเชวง ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้เตรียมก่อตั้งพรรคเครือข่ายประชาชนปฏิรูปกล่าวใส่ร้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ว่า พรรคประชาธิปัตย์นั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย แต่การที่ทางพรรคฯ และหัวหน้าพรรคฯ ออกมาท้วงติงก่อนหน้านี้นั้นเป็นเพราะการออกกฎหมายที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรม ไร้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อ่านกฎหมายไม่แตกฉาน เป็นการจำกัดสิทธิประชาชน

นายราเมศกล่าวว่า ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ ด้วยเวลาที่เร่งรัด เพื่อนำไปสู่การตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การร่างกฎหมายที่ทำให้สมาชิกพรรคการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายมากำหนดภาระขั้นตอนกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ประชาชนสิ้นสิทธิ์ เหล่านี้คือความไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคแต่กลับอ้างว่าเพื่อความเท่าเทียมกัน

“หากพรุ่งนี้ผมไปเปิดบริษัท ผมจะยื่นคำร้องต่อ หัวหน้า คสช. ได้หรือไม่ว่า ให้รีเซ็ตบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ เพื่อมาเริ่มต้นเปิดบริษัทใหม่หาฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้เท่าเทียมกับบริษัทใหม่ของตน อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นธรรมได้หรือไม่”

นายราเมศกล่าวว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ในกฎหมายเรื่องการยืนยันสมาชิก ทำหนังสือ หาหลักฐาน เสียค่าบำรุง ในทางธุรการกับสมาชิกพรรคร่วม 3 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 วันนั้น ลำพังเดินไปหาประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วในช่วงเวลากลางวัน ก็อาจทำได้ไม่ครบทุกบ้าน นอกจากนี้การออกไปพบปะประชาชน ก็ไม่สามารถไปพบได้ เพราะถูกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมทางเมืองอยู่

“คุณไพบูลย์ไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้ เพราะไม่เคยอยู่กับสถาบันพรรคการเมือง เข้ามามีตำแหน่งแห่งหนเพราะพยายามไปยืนให้โอกาสวิ่งผ่านหน้าแล้วรีบหยิบฉวยมา หยิบทันบ้างไม่ทันบ้าง ปากบอกว่าจะตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นทางเลือกให้กับประชาชน แค่อ่านกฎหมายยังไม่แตกฉาน ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสถาบันพรรคการเมือง เรื่องตัดสิทธิ์ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคด้วยคำสั่ง 53/2560 ยังไม่คิดออกมาเป็นปากเป็นเสียงปกป้องสิทธิของประชาชน นี่หรือที่จะตั้งพรรคการเมืองมาดูแลคุ้มครองประชาชน”

ทั้งนี้นายราเมศยังกล่าวถึงขั้นตอนของการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้นั้นว่า ผู้จะสมัครสมาชิกพรรคฯ ทุกคนต้องกรอกใบสมัคร ลงลายมือชื่อ พิมพ์ลายนิ้วมือ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และต้องมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ รับรอง 2 คน พรรคประชาธิปัตย์มีหลักการในการรับสมัครสมาชิกที่รัดกุมและละเอียดมาก

“นายไพบูลย์ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยอยู่พรรคการเมือง ไม่เคยเป็นตัวแทนประชาชน ไม่เคยเข้าใจคำว่า “สถาบันพรรคการเมือง” คุณเป็นแค่กาฝากเท่านั้น จะเป็นแค่กาฝากประชาธิปไตย หรือว่าจะเป็นกาฝากอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมบอกว่า ที่คุณมาพูดให้ร้ายประชาธิปัตย์ คุณเป็นแค่กาฝากเท่านั้น” นายราเมศกล่าวทิ้งท้าย