วันที่ 28 ธ.ค.2560 นายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.จังหวัดระนอง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงร่วมกับนายราเมศ รัตนะเชวง ที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ใช้หัวคะแนนไปดำเนินการสมัครสมาชิกพรรคมาให้นั้นว่า หากเป็นดังที่นายไพบูลย์กล่าวหาแล้ว พรรคประชาธิปัตย์คงมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 2 ล้าน 8 แสนคนหลายเท่า เพราะประชาชนไทยมี 70 กว่าล้านคน แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช้วิธีนี้ในการสมัครสมาชิก พรรคฯ มีกฎกติกา และที่สำคัญ กกต. จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่ตั้งมาร่วม 71 ปีแล้ว มีสมาชิก 2,895,954 คน ณ วันที่ 12 ก.ย. 2560 หากรวมบรรดาพรรคการเมืองทั้งประเทศ 69 พรรค มีสมาชิกทั้งสิ้น 4,794,242 คน ดังนั้นเมื่อหักลบจำนวนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว จะมีประชาชนเป็นสมาชิกพรรคอื่นๆ จำนวน 1,898,288 คน

นายวิรัชกล่าวว่า จากคำสั่ง คสช. เป็นคำสั่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือหากพยายามปฏิบัติก็ต้องทำด้วยความยากลำบาก

“ผมอยากพูดแทนสมาชิกประชาธิปัตย์ทั้งหลาย และสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆ ว่า เขาเป็นสมาชิกอยู่ดีๆ เขาทำกิจกรรมอยู่ดีๆ กับพรรคการเมืองนั้นๆ รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ แล้วทำไมจะต้องให้เขาไปดำเนินการใหม่ การที่ให้เขามีจดหมายถึงหัวหน้าพรรคก็ดี การที่จะต้องส่งเอกสารต่างๆ ตามมาตรา 24 แห่ง พรบ.พรรคการเมืองก็ดี รวมทั้งที่สำคัญจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งก็ดี ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกของทุกพรรคการเมือง”

นายวิรัชยังระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 โดยเชื่อว่าจำนวนสมาชิกอาจจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์จะปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แม้จะเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างไม่สมเหตุสมผลก็ตาม

“ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า การออกกฎหมายนี้ อย่าทำให้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจนเกินสมควร แต่มาตรา 44 โดยเฉพาะคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ต้องบอกว่าเป็นคำสั่งที่เกินเลยจากข้อเท็จจริง ซึ่งผมใช้คำว่ายากแก่การปฏิบัติ แต่พรรคฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม” นายวิรัชกล่าว