วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตามที่พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองกันตังเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทั้งจากระบบระบายน้ำ และน้ำทะเลหนุน ปัญหาดังกล่าวได้รับการดูแลโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้สำรวจออกแบบระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนมาหลายปีแล้ว

วันนี้กรมโยธาฯ ตอบหนังสือแจ้งมาที่ นายสมบูรณ์ ว่าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนกันตัง ในชื่อ”โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง” ได้รับงบประมาณแล้ว 167,580,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้นายสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันจนสำเร็จ

 

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล