นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใต้รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีโทษประหารชีวิตในประเทศไทย โดยระบุว่า “ยังไม่ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต!

ข้อถกเถียงเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีหลายมิติ

ด้านสนับสนุนให้ยกเลิกคือ โทษประหารชีวิตไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิด และข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะยังไม่ครบถ้วน

ด้านคัดค้านคือ โทษที่อ่อนไม่มีประสิทธิผลในการป้องปรามการกระทำความผิดอย่างจริงจัง

ในประเด็นทางเทคนิคนั้น นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า …

ประเทศไทยมีจุดยืนอย่างเป็นทางการในการพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิต เช่น การลงนามให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่องมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตภายใน พ.ศ. 2561 …

และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) มีความชัดเจนมากขึ้นว่า จะเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต

ทั้งนี้โทษประหารชีวิตในกฎหมายไทยปัจจุบันมีอยู่ถึง 55 ฐานความผิด!

แต่ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความเห็นส่วนใหญ่ที่จะยังคงโทษไว้เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดที่มีความร้ายแรงหรือเป็นภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย เช่น ความผิดฐานก่อการร้าย การฆ่าคน หรือความผิดฐานกบฏ ความผิดฐานค้ายาเสพติด ประเภทที่ 1

ผมสนับสนุนการคงโทษไว้ เพราะไม่เห็นว่าสังคมจะมีมาตรการป้องปรามอื่นใดที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียม แต่เสนอให้ปรับปรุงต่อไปนี้

1. ควรแก้ไขฐานความผิดให้แคบลง โดยเน้นเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรง แต่ตัดความผิดที่อาจมีการบิดเบือนจากแรงกดดันทางการเมือง เช่น ความผิดฐานกบฏ รวมทั้งตัดความผิดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูป ซึ่งผู้กระทำผิดยังมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้

2. ควรมีคณะกรรมการพิจารณาก่อนการลงโทษ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงภายหลังการตัดสินคดี

3. ควรให้ครอบคลุมการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทุกรายที่เกินกว่าระดับหนึ่ง เพราะระบบเรือนจำของไทยไม่มีประสิทธิภาพในการปิดช่องทางที่บุคคลเหล่านี้ยังสามารถค้าขายได้จากภายในเรือนจำ

4. ควรมีการลงโทษแบบประจาน เช่น การเฆี่ยนต่อหน้าสาธารณะ เพื่อเป็นการลงโทษขั้นเรื่มต้น ที่มีผลป้องปรามมิให้นิสัยการกระทำความผิดยกระดับขึ้นในอนาคตดีกว่าการจองจำระยะสั้น

"ยังไม่ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต!"ข้อถกเถียงเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีหลายมิติด้านสนับสนุนให้ยกเลิกคือ…

โพสต์โดย Thirachai Phuvanatnaranubala – – ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เมื่อ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018