ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจาก นายอนอง เหล่านุกูล และตัวแทนชาวบ้าน 12 คน จาก ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ได้ชักชวนให้ชาวบ้านกว่า 300 คน ให้ไปกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท เพื่อระดมเงินทุนให้สถาบันการเงินชุมชนท่าคันโท ในวงเงินกู้คนละ 150,000 –  200,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสถาบันการเงินฯ สัญญาว่า จะรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมจ่ายค่าตอบแทนและเงินปันผลให้กับผู้กู้ โดยมีการจัดหาผู้ค้ำประกันมาให้โดยที่ผู้กู้ไม่รู้จักมาก่อน ต่อมาทางสถาบันการเงินฯ ไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญา ทำให้ธนาคารดำเนินการฟ้องชาวบ้านเพื่อให้ชำระหนี้ ตามที่ได้หลงเชื่อไปทำนิติกรรมไว้กับธนาคารออมสินดังกล่าว

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรณีนี้จะต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการปล่อยสินเชื่อของเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยทางกระทรวงยุติธรรม จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ด้วยการเร่งตรวจสอบผลการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ที่กลุ่มชาวบ้านได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ โดยกองทุนยุติธรรมจะดำเนินการจัดหาทนายความในการใช้สิทธิทางศาล สำหรับชาวบ้านในกลุ่มที่ได้ถูกฟ้องและได้มีคำพิพากษาแล้ว กระทรวงยุติธรรมก็จะได้พิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือในการขอทุเลาหรือชะลอการบังคับคดี ซึ่งต้องหารือกับธนาคารออมสินในฐานะโจทก์และประสานในส่วนของการให้ความช่วยเหลือกับกรมบังคับคดีต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วมีลักษณะหรือเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนจริง โดยมูลค่าความเสียหายจากกรณีดังกล่าวมีมากถึง 60 ล้านบาท ดังนั้นจะได้ประสานให้ทาง DSI รับเป็นคดีพิเศษต่อไป