วันนี้ 26 ธ.ค. 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 4/2560 ถึงของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลเตรียมให้แก่ประชาชนว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการทำอะไรเพื่อประชาชน จะเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เพราะบางกิจกรรมได้เริ่มดำเนินการในช่วงนี้แล้ว และบางกิจกรรมจะเกิดขึ้นหลังปีใหม่ ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญที่ทำให้ ที่จริงแล้วไม่ต้องให้มองว่าเป็นแค่ของขวัญปีใหม่     แต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อวางพื้นฐานอนาคตในหลายอย่าง คือการปฏิรูปทั้งระบบราชการ งบประมาณ กฎหมาย และวิธีการทำงาน ตลอดจนยกระดับเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบราชการทั้งในท้องถิ่นและทุกกระทรวง ทบวง กรม ภายใต้การบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตาม แต่ละกระทรวงได้ส่งรายงานเรื่องของขวัญปีใหม่ที่จะทำให้ประชาชนแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกกระทรวง

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คนไทยและประเทศว่า อยากให้ทุกอย่างในปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นปีแห่งการเตรียมการไปสู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งตรงนี้จะทำฝ่ายเดียวไม่ได้ และหวังว่าทุกคนคงจะร่วมกันอวยพร และร่วมกันกระทำปฏิบัติร่วมกันทั้งกาย วาจา ใจ ลดความขัดแย้งสร้างความปรองดอง อย่าให้ต้องบังคับใช้กฎหมายจนมากเกินไป ในโอกาสปีใหม่นี้ใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นทุกประการ สิ่งสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุขมีความปลอดภัยในการเดินทางไปท่องเที่ยวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เช่น การกราบขอพรพ่อแม่ ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข สิ่งนี้คือความหวังของตนเองในปีใหม่ และไม่ต้องการอะไรตอบแทน

ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในปี 2561 ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปีหน้าจะดีขึ้นตามลำดับ วันนี้เราสามารถปลดล็อคในเรื่องที่ผิดพลาดจากอดีตหลาย ๆ เรื่อง เช่น การค้ามนุษย์ ประมงผิดกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับการบินพลเรือน รวมถึงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ จึงคาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ขออย่ามองเพียงว่า เศรษฐกิจดีขึ้นคือการที่มีรายได้มากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ตรงนี้ เราจะต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงให้เกิดขึ้น ทั้งความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยต้องมีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ สู่การประกอบอาชีพที่มีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนด แม้อาจจะมีการให้เคลื่อนไหวอะไรบ้างก็ตาม อย่างการใช้มาตรา 44 ล่าสุด ก็ถือเป็นการให้พรรคการเมืองได้ดำเนินการทางธุรการ ขอให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมกล่าวยืนยันว่าแนวทางดังกล่าว คือการสร้างความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงให้กับทุกพรรคการเมือง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โรดแมปที่สำคัญที่สุดคือการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วันนี้ยังเหลือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีก 2 ฉบับยังไม่ได้ประกาศใช้ โดยทั้ง 2 ฉบับได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว จึงต้องไปดูว่ากำหนดเวลานั้นมีขั้นตอนอย่างไร พร้อมกล่าวย้ำว่าวันนี้ทุกอย่างยังไม่เคลื่อนอะไรทั้งสิ้น ขอให้ลดแรงกดดันลงไปหน่อยเถอะ เพราะรัฐบาลต้องรักษาสถานการณ์บ้านเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย