วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 16.50 น. ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ลายสือไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัด สุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย อาทิ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายจำเจน จิตรธร อดีตสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย รวม 50 คน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บริหารภาครัฐ เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับพบปะกับคณะผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย ว่า ในการเดินทางมาลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัยของนายกรัฐมนตรีและคณะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และการเดินทางมาสุโขทัยในวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เอาใจมาฝากพี่น้องชาวสุโขทัยทุกคน พร้อมกับนำคณะรัฐมนตรีมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งในส่วนของการทำงานบริหารประเทศ  นายกรัฐมนตรีก็คิดอยู่เสมอว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศให้ดีที่สุด โดยในการทำงานต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรีนั้นมีความตั้งใจทำไว้เพื่อให้ทุกคนในวันหน้า ทำเพื่อให้ประเทศมียุทธศาสตร์  ซึ่งในการทำงานต่าง ๆ นั้นนายกรัฐมนตรีทำเพียงคนเดียวไม่ได้ จึงต้องขอให้ทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน ทั้งนี้ ในเรื่องการดำเนินการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น นายกรัฐมนตรีมีความเคารพในประชาธิปไตย แต่ขณะนี้มีหลายเรื่องที่ยังเดินหน้าไม่ได้ จะต้องรอให้หลาย ๆ อย่างนิ่งก่อน จึงจะดำเนินการได้ ดังนั้น ในขณะนี้จึงขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเอง นักการเมืองมีหน้าที่ทำงานให้ประชาชน นายกรัฐมนตรีก็ทำงานให้ประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้ ในการทำงานทุกอย่าง นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานให้กับประชาชน หากมีเรื่องใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากผู้นำท้องถิ่นของ จ.สุโขทัย ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ จ.สุโขทัย ทั้งกรณีภัยแล้งและน้ำท่วม 2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว เมืองมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมเส้นทางคมนาคมหลัก กำแพงเพชร-สุโขทัย ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย และเส้นทางรองในพื้นที่ 4. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเตรียมพร้อมดูแลผู้สูงอายุ

ภายหลังการรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในส่วนของข้อเสนอต่าง ๆ ในวันนี้ เป็นเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ โดยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  รัฐบาลมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  โดยได้นำตัวเลขทั้งหมดมาประเมินเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  ซึ่งขณะนี้ยังมีความแตกต่างของการกระจายรายได้ในแต่ละพื้นที่ รัฐบาลก็ได้เร่งรัดการทำงานทุกอย่าง แต่ยังไม่ทันใจผู้ที่เรียกร้อง ทั้งนี้ ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชน โดยจะต้องทำให้ประชาชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำว่า รัฐบาลจะดูให้ทั้งหมด ทั้งการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำชลประทาน โดยจะดูว่าพื้นที่ไหนที่ทำได้ รวมทั้งจะต้องไปศึกษาวิธีการแก้ปัญหาว่าจะทำแก้มลิง หรือที่เก็บน้ำต่าง ๆ ได้หรือไม่  โดยข้อเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย นายกรัฐมนตรีขอรับไว้พิจารณารวมกับโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลต่อไป

สำหรับศักยภาพของ จ.สุโขทัย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จ.สุโขทัยมีศักยภาพในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยจะต้องเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกับจังหวัดอื่น เช่น พิษณุโลก เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดปี  สำหรับข้อเสนอเรื่องรถไฟความเร็วสูงนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าในเบื้องต้นควรทำรถไฟทางคู่ให้ได้ก่อน  และต้องคิดว่าเส้นทางคมนาคมใดเป็นเส้นทางหลัก เส้นทางรอง  ส่วนรถไฟความเร็วสูงก็ต้องคิดว่าถ้าทำแล้วจะไปเชื่อมที่ไหน กับประเทศใด และจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ ขณะที่ในเรื่องภาคการเกษตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะต้องหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร ทั้งการลดต้นทุนปุ๋ย ต้นทุนเมล็ดพันธุ์พืช และต้นทุนอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

“ในการทำงานอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมือง ต้องมองทุกอย่างเป็นการบ้าน ขอให้เชื่อใจนายกรัฐมนตรี หัวใจของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อประชาชน และการพบปะวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อการเมือง แต่เพื่อประชาชนทุกคน” นายกรัฐมนตรีกล่าว