วันนี้ 25 ธ.ค. 2560 นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ประธานบริหารบริษัทอาณาจักรกฎหมาย และอดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้ออกมาเรียกร้องไล่ล่ารายชื่อให้โลกออนไลน์มาลงชื่อเพื่อสนับสนุนการยกเลิกการยึดใบขับขี่ ผ่านเว็บไซต์ change.org ภายใต้ชื่อโครงการ ‘ใบอนุญาติขับขี่ มิได้ได้มีไว้ เพื่อให้ยึดเป็นหลักประกันในการต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย’

นายประมาณกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งให้ความรู้ ความบันเทิง และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจกระแสของสังคมได้อย่างง่ายดาย  ผมซึ่งมีเจตนาอยากให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วๆไปเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงสร้างเพจ “ประมาณว่า” ขึ้นมา ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่ทำเพจนี้มา มีสมาชิกเฟสบุคมากกว่า 2 แสนคน ที่ส่งคำถามเข้ามาปรึกษาผม ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ถูกถามเข้ามามากที่สุดคือ กฎหมายจราจรกับการยึดใบขับขี่

นายประมาณชี้เเจ้งว่าปัญหานี้สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถสาธารณะ หรือแม้กระทั้งรถบรรทุก เพราะทันทีที่ถูกเจ้าพนักงานขอตรวจสอบใบขับขี่ ก็จะถูก “เรียกเก็บ” หรือ “ยึด” เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายค่าปรับทันที ซึ่งหากไม่ชำระค่าปรับใน 7 วันหลังได้รับใบสั่ง อายุของใบแทนใบขับขี่ก็จะหมดลง ซึ่งหากถูกเรียกตรวจซ้ำก็อาจถูกจับ/ปรับขอหาไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ซ้ำเข้าไปอีก

ซึ่งหลังจากที่ผมศึกษาตัวบทกฎหมายต่างๆ ไม่มีข้อใดเลยที่ระบุว่า “สามารถยึดใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นหลักประกัน” ได้ นั่นแปลว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน  ผมจึงขอเสนอให้ “ยกเลิกการยึดใบขับขี่” ไม่ว่าจะของจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถสาธารณะก็ตาม กล่าวโดยนายประมาณ

โดยแนวทางการเรียกร้อง นายประมาณได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายจราจรที่ต้องการเรียกร้องให้ ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ มีไว้เพื่อแสดงว่า ผู้ขับขี่มีคุณสมบัติในการขับขี่รถได้ตามกฎหมายไม่ได้มีไว้ เพื่อให้ยึดเป็นหลักประกันในการต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย การที่ให้สิทธิตำรวจยึดใบขับขี่ แล้วออกใบแทนชั่วคราว ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อผู้ขับขี่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดตามใบสั่ง และไม่ยอมเสียค่าปรับ ตำรวจก็ไม่คืนใบขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาติขับขี่ระหว่างต่อสู้คดี เป็นเหตุทำให้ต้องถูกจับอีก เพราะไม่มีใบอนุญาติขับขี่แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจ บางครั้งเลยต้องยอมจ่ายค่าปรับทั้งที่ไม่ได้ทำผิด เพื่อตัดความรำคาญ

จึงเห็นควรปรับแก้ไขกฎหมายจราจรในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ยวดยานพาหนะในถนนหลวง และลดความขัดแย้งระหว่างตำรวจจราจร กับผู้ขับขี่ ตลอดจนส่งผลให้การกำกับการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการร่วมโหวตสนับสนุนนโยบาย “ยกเลิกการยึดใบขับขี่” ด้วยการร่วมลงชื่อโหวตได้ทาง >>> https://goo.gl/QqYfhH