นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.สงขลา และหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 เรื่องการดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไร ก็ต้องเคารพ เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด และผูกพันทุกองค์กร ตนเห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลกระทบกับโรดแมป ในการกำหนดวันเลือกตั้ง เพราะทันทีที่โปรดเกล้าฯ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ก็สามารถนับหนึ่งได้ คาดว่าจะไม่เกิน 11 เดือน

“แต่สิ่งที่ต้องเร่งรัดให้เร็วก็คือการปลดล็อกคำสั่งที่หัวหน้าคสช.ที่ 57 / 2557เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรค กำหนดนโยบายพรรค และเตรียมการทำไพรมารี โหวต ผู้สมัคร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ  โดยเฉพาะต้องรีบปลดล็อก เพื่อให้ กกต.สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ เพราะหากแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ได้  ก็ไม่สามารถหาสมาชิกเพื่อตั้งสาขาเพื่อทำไพรมารี่โหวตได้เช่นกัน” นายวิรัตน์ กล่าว

นายวิรัตน์ กล่าวว่า สิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคเห็นว่า เป็นการสร้างภาระเกินจำเป็นให้กับพรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในประเด็นที่ให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นสมาชิกต่อไป อย่างน้อยอีก 4 ปี ซึ่งเมื่อมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53 / 2560 สมาชิกเหล่านั้นต้องสิ้นสมาชิกภาพไป  ดังนั้นหากจะยืนยันสมาชิกต้องเสียค่าสมาชิก และยืนยันได้ภายในวันที่ 1 ถึง 30 เมษายน2561 และต้องมีคำยืนยัน จาก 19 หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นภาระที่ยุ่งยากอย่างร้ายแรง ในส่วนนี้จึงต้องฟังคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญว่า ท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง


นาย