24 ธ.ค. 2560 นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคฯ กล่าวถึง ร่าง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อยู่ในการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าทางพรรคฯ ได้ออกมาท้วงติงหลายประเด็นเพื่อให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีหลายเรื่องที่ยังไม่มีการแก้ไข พรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แสดงความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่เข้ารับราชการ แต่ใน ร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว กลับบอกว่าให้ถือเป็นความลับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งในความจริงแล้วขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ยังได้แถลงให้มีการปรับปรุงในส่วนของนักการเมืองเพื่อให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองอย่างเข้มข้นขึ้น โดยให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ จุดนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขให้เข้มงวดขึ้น หากออกกฎหมายมาเช่นนี้จะไม่ส่งผลดีต่อการปราบโกง และไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์อยากให้มีการปฏิรูป และให้มีการปราบการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายเมื่อประกาศไปแล้วก็ต้องปฏิบัติได้จริง