วันนี้ (24 ธ.ค.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ ปลัดมหาดไทยแจ้งข้าราชการในสังกัดส่งความสุขปีใหม่ด้วยความพอเพียง งดรับของขวัญปีใหม่ เน้นย้ำทุกพื้นที่มอบ 14 โครงการเพื่อเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดังกล่าว โดยให้ข้าราชการทุกท่านไม่ต้องเดินทางมาอวยพร หรือนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหม่ ซึ่งหากต้องการส่งความปรารถนาดี ขอให้ส่งเพียงบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.)