นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงการดำเนินการกรณีนายพีรพัฒน์ สักขวา ลูกจ้างของบริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งทำการปรับปรุงอาคารตึกบัญชาการ 1-2 ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ตกจากนั่งร้านได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า หลังจากทราบเหตุ กสร. ได้ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันทีในเบื้องต้นพบว่านายจ้างไม่ได้จัดให้มีการใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ฯให้ลูกจ้างได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน จึงได้ออกหนังสือได้เชิญนายจ้างให้มาพบในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่านายจ้างได้มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หรือไม่

ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินตามกฎหมายทันที นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งอาจต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว กสร.จะตรวจสอบมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยด้วย หากพบว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเร็ว สำหรับอัตราโทษสูงสุดของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานคือมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ