วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลตรี โก๊ะ ซือ โฮว (Goh Si Hou) ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ หลังการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ ยุทโธปกรณ์ วิวัฒนาการด้านต่างๆ ของกองทัพบกไทย จากนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานและหารือความร่วมมืองานด้านความมั่นคง กับ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกสิงคโปร์ที่ได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งชื่นชมในการคลี่คลายสถานการณ์โควิดของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทั้งในงานด้านความมั่นคง การร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกวิกฤติ รวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป

การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน