จากการแชร์การอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ได้ใจความว่าบุคคลในรูปดังกล่าว อ้างเป็นร่างทรง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และยังแอบอ้างเป็นเชื้อพระวงศ์  พร้อมทั้งนำเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ – เหรียญที่ระลึกอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของลอกเลียนแบบมาแอบอ้างอีกด้วย ในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าวใส่สายสะพายสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของพระบรมราชวงศ์จักรีหรือ สายสะพายจักรี

จากแหล่งข่าวบุคคลในภาพดังกล่าวที่อ้างเป็นร่างทรง พลเรือเอก หรือ กรมหลวงชุมพร คือ นายวิฆเนศ พยัคฆชาติ อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของสำนักร่างทรง “สำนักพุทธะเทวะมงคลสถาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (บางน้ำจืด)” โดยมีที่ตั้งอยู่เลขที่ 34/7 หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร